Aktuality

Vedení ZO KSČM Poděbrady

předsedkyně - Blanka Mrázová

1.místopředseda-Zdeněk Toupal

2.místopředseda- Josef Vlček

pokladník - Jiří Caňkář

členové výboru - Oldřich Horský,

                           Jiří Čížek

Kontaktní mail KSČM v Poděbradech 

TOPlist

Názory ....

7.2.2016
disidentky a chartistky, spisovatelky Lenky Procházkové.1
Zrovna ode mě to asi zní divně, ale musím říct, že život v normalizaci nebyl tak šedivý, stísněný a uniformní, jak se dnes píše v učebnicích. Byl v něm prostor pro soudržnost a lidskou slušnost. (...)
Lidem, kteří v dětství či mládí prožili rozčarování z Mnichovské zrady západních spojenců a pak válku, Heidrichiádu. Nelze jim vyčítat, že po osvobození vstupovali do KSČ, protože cítili vděčnost k vojákům Rudé armády, kterých u nás padlo víc než sto třicet tisíc. Proto v roce 1946 dostali v Čechách komunisté tolik hlasů.
Komunismus byl v té poválečné době opravdu vnímán jako nadějný směr, plný energie. (...) Občas jsem zvaná na přednášky, a tak vím, že ani mnozí vysokoškoláci dnes neznají základní fakta z novodobých dějin své země, natož z dějin světových.
Komunistické školství sice taky přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se hrabalo na dnešní mystifikátory. Když jsem koncem šedesátých let dospívala, patřilo naše školství k nejlepším na světě a umění bylo taky na vrcholu. Dnes se filmy z této zlaté éry pouštějí v televizi v noci, aby se těch pár bdících pamětníků nažralo a stádo spících zůstalo nedotčeno srovnáváním. Říká se, že malý národ může být velký jen svou kulturou a vzdělaností. Pokud na tuto tradici zapomene, jakým tmelem bude držet pohromadě? Televizními seriály?
Připadá mi, že už zase žijeme v kleci přikryté hadrem. Naštěstí i dnes mnozí, a je jich čím dál víc, hledají škvíry v té celtě. Těmi škvírami je internet. (...) Nedávno jsem v nějakém článku na internetu četla věštbu, že česká státnost po sto
1 http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lenka-prochazkova-narok-na-cirkevni-restituce-je-postaven-na-lzi
letech skončí? Opravdu se zdá, že vývoj k tomu směřuje…

Pozvánka

7.2.2016
            
na členskou schůzi ZO KSČM Poděbrady,
      která se koná 25.2.2016 v 17 hodin
              v Centru volného času  
           1.patro budovy Pentagonu
                    Poděbrady.

Uprchlíci, zločinci a hrdinové

27.1.2016
Od jisté doby se útěk obyvatel z rozvojových zemí do Evropy stává centrálním tématem politiky na všech úrovních,  od nejvyšších míst až po ty nejnižší, stává se problémem, jehož řešením se zabývají všechny politické strany, nejvyšší státní orgány všech zemí světa a jejich seskupení, Je tématem  diskuzí povolaných odborníků různých společenských věd politologů, ekonomů, filozofů, až po každodenní všední rozhovory mezi obyčejnými lidmi. Je samozřejmé, že se též stává  ústředním tématem medií.
Fenomén se rozrůstá do obrovských rozměrů. Je přirovnáván k stěhování národů. Při tom překvapuje, že poněkud stranou pozornost zůstává jeho morální stránka. 
Kdosi napsal, že za svobodu se kdysi bojovalo, chléb se dobýval prací. Dnes se za svobodou i za chlebem  masově utíká a „křesťanská Evropa“ ten útěk neodsuzuje, více méně jej schvaluje a dokonce někdy vítá jakoby  v souladu s příkazem, že křesťan má  trpícímu v nouzi  pomáhat. Bohaté země si zatím mohou dovolit utečence z chudých zemí, které jsou  ohroženy válkou  v masovém měřítku přijímat, aniž by tím byly blahobyt a bezpečí většiny jejich obyvatel vážně ohroženy,  otvírat  jim  hranice a dokonce je i lehkomyslně zvát,  
Pomoc bližnímu v nouzi je v souladu s tradiční morálkou křesťana, muslimové jsou dnes v nouzi, křesťané jsou povinni jim pomáhat.  Je však ten útěk v souladu s morálkou  muslimů? Tuto otázku si křesťan neklade, to je věc jejich svědomí. Jak by však hodnotil podobné chování svých spolubratří,  kdybychom se opět někdy ocitli v podobné situaci, jak už se tomu tak mnohokrát v dějinách stalo?  Útěk z boje za pravdu boží, později za svobodu, za lidská práva, za sociální požadavky a spravedlnost byl i v křesťanském světě vždy odsuzován jako dezerce, zrada, zbabělost, tedy jako jednání hluboce nemorální. 
 Je tomu v islámském světě jinak? 
Profesor Piťha ve své pathetické řeči, jejíž originalitě jsme se obdivovali, srovnával  nedávno  morální stav dnešní „křesťanské“ Evropy a islámského světa. Zatímco dnes je nás v módě strašit nebezpečím islámu,  Vysoce oceňoval morálku islamistů, kteří mají sice jiné náboženství, ale nějaké náboženství mají a berou jej vážně. Věří  a uctívají svého boha a pro svou víru a pro ideje, které k ní patří jsou ochotni položit i život. 
S politováním  konstatoval, že v zemích Západu, které patří ke křesťanské civilizaci tohle už dávno není pravda, že západní země od  Boha  dávno odpadly a nemají žádné ideje, za které by se byl ještě dnes někdo ochoten obětovat. 
Muslimové tohle prý o nás dávno vědí a vědí také, že Západním zemím  o žádné ideje vyšší hodnoty nejde. Jde mu  jen o ropu,  plyn a vysoké zisky. Pod hesly svobody a demokracie chtějí vnutit svůj způsob života a zmocnit se jejich  přírodního bohatství. Proto islámské země  vojensky ohrožují a vměšují se do jejich věcí. Pitťha varuje před naší domýšlivostí a pohrdáním islámem.  V morálním ohledu mají prý podle Piťhy  islámské země  nad zeměmi Západu vysokou převahu. Proto právem vyzývá k  respektování náboženského přesvědčení druhých. Vyzývá též k mravní obrodě společnosti v duchu skutečného křesťanství. Ta je ovšem ve světě nezadržitelně se šířící globální  vlády kapitálu podle mne  už sotva možná.
Skutečným pozemským bohem, předmětem nejvyšší úcty a lásky, nejvyšším účelem by měl být pro člověka člověk sám, jak to žádali velcí filozofové Imanuel Kant a Ludvík Feuerbach. To je však v podmínkách neomezené svobody kšeftů  nemožné. Marx měl pravdu když napsal, že skutečným pozemským bohem
člověka jsou ve společnosti tržních vztahů peníze. Jen skrze tohoto boha člověk v této společnosti „je, hýbe se i trvá“ a bez něho neznamená skoro nic. Pozemského boha uctívají  a jemu slouží i křesťanské církve, které naoko pokrytecky slouží bohu na nebesích. Západ již dávno není schopen ctít boha, který lidem vštěpuje lásku k bližnímu a  odříkání světských radostí a sebeobětování pro druhého 
Na záběrech v televizi vidíme davy lidí, kteří jsou jistě vesměs v nezáviděníhodné situaci. Většinou utíkají ze zemí  rozvrácených válkou a nouzí. Jsou to většinou mladí a zdraví lidé, kteří  mají dost sil a zřejmě i  tolik prostředků, aby se mohli k útěku odvážit. Z pohledu svých  spoluobčanů, ať už věří v Alláha či nikoli,  jsou to však dezertéři, kteří někoho nebo něco svatého (Alláha, svoji vlast) opustili a  zradili, aby z toho měli osobní prospěch. 
Mnozí jejich spoluobčané, kteří ve své zemi rozvrácené občanskou válkou zůstali, jsou vystavení strádání a nebezpečí, nasazují často po léta své životy, jak jim to přikazuje jejich víra nebo přesvědčení, ať už je  jakékoli, ať už  stojí na kterékoli z bojujících stran. Sebevražední atentátníci, páchají činy jistě odsouzeníhodné, namířené proti nevinným lidem. Přesto udivují svým hrdinstvím,  fanatickou oddaností svým idejím, svému bohu,  jakého Evropané nejsou schopni 
Obtížnost orientace v chaosu dlouhodobých občasnkých kofliktu, v nichž obyčejnému muslimovi jen islám může poskytnout jakýs orientační bod  a rozhodování. Fundamentalisté a umírnění. Sunité a šiité 
Můžeme si jich vážit? Jsou hodni naší velkorysé nezištné pomoci? A je ta pomoc skutečně nezištná? Není spíš vypočítavá. Ať už  útěky oslabují  jednu či druhou z bojujících stran, v každém případě vždy oslabují islámský svět. Bezprostředně. Zprostředkovaně jej silné islámské menšiny v neislámském světě mohou islámský svět posilovat. Třenice mezi nimi a většinovým obyvatelstvem mohou být v budoucnosti nebezpečné pro křesťanskou Evropu.

Příspěvky do diskuse na Okresní konferenci

23.1.2016
Vznesené diskusní příspěvky na OK KSČM Nymburk - 9.1.2016.
Gregor Petr – navrhuje doplnit „Volební program“ o výstavbu „Nový domov“ pro seniory v Lysé nad Labem  a II. etapu výstavby obchvatu města Lysá n/Labem.
Dále doplnit o kontrolu kvality pitné vody (současná situace v Lysé n/L)
Představil se jako kandidát do Krajského zastupitelstva, kde již vlastně po třetí období kandiduje, ale nikdy neuspěl, přes to, že má ještě stále konexe a plno známých na správných místech.
Milata Zdeněk – zhodnotil svoji práci a činnost ve Stč. krajském zastupitelstvu a zároveň kritizoval požadavek předsedkyně klubu – psát o sobě oslavné hodnocení, to by měla provést Okresní konference, nebo Krajský výbor KSČM.
Hovořil o své činnosti jako předseda komise pro bezpečnost, výpomoc obcím (starostům)  pořádáním vzdělávacích seminářů a semináře ke Krajským dotačním programům. 
V dalším ve svém vystoupení se uchází o hlasy delegátů na post předsedy Okresního výboru a to hlavně aby šlo o generační změnu a tím i o omlazení a celkovém postavení KSČM ve společnosti. Do vedení je potřeba mladých lidí, to pak k mladému předsedovi přijdou i mladší lidé a on si již pro tuto funkci opuštěním některých funkcí vytvořil prostor. Není to nic proti současnému předsedovi OV KSČM Mirkovi Červinkovi.
 Uvedl představu vedení, jako když Putin v Medveděvem si přehazovali funkce.
Ke „Sjezdovým materiálům“ doporučuje zrušení televizní daně a televizi převést jako příspěvkovou organizaci státu. Navrhl zrušení cenzury – tzv „Náhubkového zákona“.
Kovanda František – poděkoval za pozvání na tuto Okresní konferenci, kam se dostavil za Klub společenských věd – sekce regionálních dějin komunistického a dělnického hnutí, včetně vzniku a historii ČSM. Potvrdil obhajobu s. Marty Semelové v procesu s Miladou Horákovou. Na závěr svého vystoupení poprosil o publikace z obcí a měst o jejich historii – jak v nymburském okrese, tak se i obrátil na zástupce OV KSČM Jičín.
Grospičová Alena – reaguje na vystoupení předsedy OV KSČM, že málo hovořil o zásluhách žen a že nepochválil více práci Levicového klubu žen. Podala informaci, že je nová předsedkyně Rady LKŽ - Květa Šlahůnková a doporučuje, abychom ji pozvali na některá naše jednání.
Opět navázala na zprávu předsedy Okresního výboru, že ÚV KSČM nedalo natočit film o období v letech 1948 – 1989. Stč. KV KSČM vydal knihu „Devadesátá léta“ a některé okresy si ji nevyzvedli. Nyní se zpracovává kniha k 95. výročí a i ve Stč. KV KSČM nejsou všechny okresy zajedno k jejímu výtisku.
Hovořila k průběhu pietního aktu 100. výročí narození Jana Švermy v Mnichově Hradišti.
K vystoupení Mgr. Zdeňka Milaty mu doporučila, zaslat svoje osobní hodnocení tak jak o tom hovořil na OK, písemně předsedkyni klubu s. Jiřině Fialové.
Závěrem poděkovala ženám za práci, popřála jim hodně zdraví a sil, a mužům aby ženy respektovali, že tady jsou!
Beranová Věra – představila se jako kandidát na senátora. V KSČ je od roku 1962 a prvně vstoupila do politiky v roce 2002 jako zastupitelka města Nymburku. Že ji lidé berou, je důkaz, že v předminulých komunálních volbách se ze 7. místa v preferenčních hlasech dostala na první a při loňských volbách do zastupitelstva z 9. místa na kandidátní listině přeskákala na místo první a je nyní předsedkyni finančního výboru. 40. let učila na základní a střední škole, učila a vychovala několik generací a je vlastně neustále se svými bývalými žáky ve spojení, potkává je ve městě, protože nevlastní osobní automobil, chodí pěšky, nebo jezdí na kole.
V případě že by byla zvolena, má bohaté zkušenosti v komunální politice a bojovala by za školství, kde úroveň výuky klesá a kde současná osnova vyučování není na školách jednotná. 
Kohlíček Jaromír – představil se jako kandidát na senátora, hovořil kde všude a v jakých funkcích dříve působil a jaká je jeho současná činnost, včetně spolupráce s Hasičským záchranným sborem v Oseku a v Dačicích.
Burianová Blanka – pozdravila OK jménem Okresního sdružení hasičů. Ve funkci okresní starostky je již 6. let a je to po prvé, že některá z politických stran ji pozvala na slavnostně pracovní jednání. Pro představu práce sboru uvedla některé příklady. Na okrese pracuje 77 Sborů dobrovolných hasičů, kde je zapojeno 3.700 členů a z toho je 1.000 mladých. 
Popřála hladký a klidný průběh jednání OK a závěrem poděkovala soudruhům Milatovi a Červinkovi za dobrou spolupráci a předala jim „Pamětní listy“.
Červinka Miroslav – představil se jako jeden z dvojice kandidátů na předsedu OV KSČM.
Krátce hovořil o prvních krocích do politiky a s jakými funkcemi od roku 1971 do současnosti prošel. Také hovořil o svém osobním rodinném životě.
Hájková Alžběta – pozdravila OK, poděkovala těm delegátům, kteří ve veřejných volbách podpořili její kandidaturu na člena do Ústřední revizní komise, kde to bude již její 5. volební období. Nyní je zaměstnána v Radě seniorů ČR pro finanční dotační projekty. 
Přítomným nabídla k rozebrání časopisy „Rada seniorů“.
Popřála jednání OK hodně zdaru a ještě jednou poděkovala za zvolení.
Skála Josef – OK jej doporučuje jako kandidáta na předsedu ÚV KSČM spolu s dalšími dvěma kandidáty – bez stanoveného pořadí. On sám se do žádných funkcí nedere, vždy je to nápad někoho jiného. Než-li dal souhlas, měl jedinou podmínku: povede tento podnik ne jako sám voják v poli, ale kde bude parta lidí kteří vědí, že je potřeba posunout věci ku předu a dokážou se za to postavit!
Poděkoval za pozvání a znovu omluvil svůj pozdní příchod – z důvodu účasti na OK v Praze.
Posolda Pavel – představil se jako místopředseda OV KSČM Prahy východ a zastupitel Stč. Krajského zastupitelstva. Poděkoval za pozvání na OK a připravil si do diskuse dvě témata. 
Hovořil na téma „Smlouva TTIP a ke Krajskému rozpočtu, hlavně doprava, školství, kultura, zdravotnictví, bezpečnost. Podpořil naše „Stanovisko“ ke Krajskému programu a potvrdil, že občané nejvíce vnímají bezpečnost, dopravu a zdravotnictví.
Kurfiřtová Jaroslava – poděkovala za OV KSČM Jičín za hezké přijetí na OK. Zvoleným kandidátům poblahopřála a potvrdila slova předsedy s. Červinky, že okresy jsou obdobné, jak organizační, tak stranická struktura. Akorát Jičín nemá ani jeden Městský výbor, naopak výběr stranické známky je kolem 40,-Kč. I v Jičíně dojde ke sloučení 6. organizací - zdravotní a věkový důvod. Návrh na „Usnesení“ z OK je obdobný jako v Jičíně: oni jsou proti kumulací funkcí, ve vrcholových orgánech omezit jen nejdéle na dobu tří volebních období. Okres Jičín je i pro vystřídání předsedy ÚV KSČM.
Prudký Alois – velký pokles ve výuce školství. Dříve byli 3% negramotní, nyní 7%. Uvádí se, že je 37% záškoláctví. Mládež nezná historii, ta se ve školách vůbec nevyučuje.
Levý Zdeněk – pozdravil jednání OK, která má mimořádný význam, především proto, že je jedním z článků, kde se projednává příprava nejen IX. sjezdu, ale také jednání nymburské konference předchází před Krajskou konferencí, která se uskuteční 30. ledna a bude řešit podobné otázky jako tato OK a řešit otázku samozřejmě personální a obsahovou, zejména z hlediska Krajského volebního programu, z hlediska složení kandidátky krajského zastupitelstva a podobně.
Co se týká sjezdových materiálů, bylo tady předsedou konstatováno, zrovna jako i na jiných okresech, že materiály pro diskusi na IX. sjezd se příliš v ZO nechytily a nebyla jim věnována náležitá pozornost. Je to škoda, jsou to témata, o která si říkal vnitřní život strany už po několik mezníků, kterými jsou sjezdy. Již několik let se hovoří o tom, že bychom se měli vyjádřit k minulosti, ale vyjádřit se i k budoucnosti a to zcela jasně. Třetí oblast, která souvisí s řízením strany, si soudruh Levý myslí, že tu bylo dneska řečeno dost. Věří, že se přijatá „Stanoviska“ projeví v „Usnesení“ z dnešní OK. Závěrem by chtěl poděkovat za to, že neseme stejnou značku na našem dresu a to KSČM. Poděkoval těm, kteří na veřejnosti, v zastupitelstvu i na jiných funkcích zastupují zájmy strany a byl by rád, kdyby to přítomní delegáti vyřídili ve

Usnesení Okresní Konference

23.1.2016
                                  U S N E S E N Í
Okresní konference Komunistické strany Čech a Moravy v Nymburce
konané dne 9. ledna 2016.
Okresní konference v Nymburce projednala plnění úkolů vyplývajících z usnesení minulé konference, konané 18.11.2013, celkovou činnost okresní organizace za hodnocené období a stanovila rozhodující úkoly pro další pracovní zaměření, spočívající především v plnění dokumentů IX. sjezdu KSČM a v přípravě a zabezpečení  voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 37 Jičín – část okresu Nymburk.  
                                                  Okresní konference
I. s c h v a l u j e :
1. Zprávu okresního výboru KSČM o činnosti okresní organizace za               uplynulé funkční období a o hlavních úkolech pro další rozvoj stranické práce v okrese.
2. Zprávu Okresní revizní komise KSČM o hospodaření od 18.11.2013, do 9.1.2016.
3. Zprávu Okresní rozhodčí komise KSČM od 18.11.2013, do 9.1.2016
4. Stanoviska Okresní konference k „Materiálům pro diskusi k práci 
    strany“ a k „Volebnímu programu KSČM na zajištění podzimních 
    voleb“.
5. Za lídry kandidátky pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje 
    soudruhy Josefa Hálu, Zdeňka Milatu a Zdeňka Štefka bez určení pořadí.
II. z v o l i l a:
1. Okresní výbor KSČM, který je tvořen ze zástupců všech ZO 
KSČM v okrese a členů VV OV KSČM. 
2. Předsedu okresního výboru KSČM s. Miroslava Červinku
3. Člena Ústředního výboru KSČM s. Davida Kváče
4. Členy Středočeského krajského výboru KSČM soudruhy Miroslava Červinku a Jaroslava Stradiota.
5. Delegáty Krajské konference KSČM  soudruhy: Miroslava Červinku, Zdeňka Milatu, Davida Kváče, Aloise Prudkého, Jarmilu Šmídovou, Josefa Slavíčka, Jaroslava Stradiota, 
     (náhradníky: Alexandra Koníčka, Luboše Kratochvíla).
6. Delegáty IX. Sjezdu KSČM soudruhy: Miroslava Červinku, Zdeňka Milatu, Davida Kváče. (1. náhradníka s. Jarmila Šmídová)
7. Předsedou okresní Revizní komise soudruha: s. Josefa Hlaváčka
8. Členy okresní Revizní komise ss: Zdeňku Hrobskou, 
     Antonína Kočího, Václava Plašila, Ivanu Řehákovou. 
9.  Předsedou okresní Rozhodčí komise soudružku s. Jarmilu Šmídovou
10.  Členy okresní Rozhodčí komise ss: Jiří Pokorný, Jiří Sandholec
11.  Pořadí kandidátů pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje ss. 1. Zdeněk Milata, 2. David Kváč, 3. Petr Gregor, 4. Jaroslav Stradiot, 5. Jaroslava Vojtíšková, 6. Blanka Mrázová , 7. Milan Moc, 8. Jiří Čížek, 9. Alexandr Koníček.    
12.  Kandidáta na senátora pro volební obvod č. 37 Jičín – Nymburk
 s. Jaromíra Kohlíčka
      III.Doporučuje pro volbu do vyšších stranických orgánů, bez určení  
            pořadí.
a) Do Ústřední revizní komise s. Alžbětu Hájkovou 
b) Na předsedu ÚV KSČM soudruhy: Vojtěcha Filipa, 
      Stanislava Grospiče, Josefa Skálu,.
c) Na místopředsedy ÚV KSČM soudruhy: Zdeňka Ondráška, Josefa Skálu, Petra Šimůnka.
d) Za člena Krajské rozhodčí komise s.: Aloise Prudkého
e) Kandidáta na předsedu KV KSČM s.: Stanislava Grospiče
         IV. u k l á d á:
1. Informovat členskou základnu a sympatizující na členských, případně veřejných schůzích o průběhu, obsahu a závěrech okresní konference KSČM.
Termín:průběžně                Zodpovídá: delegáti OK 
2. Závěry okresní konference KSČM, včetně připomínek z diskuse zapracovat do Plánu práce OV KSČM. Plnění pravidelně kontrolovat!
          Termín: ihned  a trvale         Zodpovídá:předseda OV a VV  KSČM 
3. V rámci možností ZO udělat vše pro dosažení co nelepších volebních výsledků při volbách do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR. Trvale působit na veřejnost, propagovat a prosazovat politiku KSČM a její Volební program.
          Termín: úkol trvalý     Zodpovídá: OV, MěR a všichni členové KSČM
4. Zvýšenou pozornost věnovat i nadále mladé generaci, vhodnou formou ji seznamovat s programem KSČM, pořádat kulturní, sportovní a společenské akce s cílem získat ji pro levicovou politiku.
     Termín:úkol trvalý           Zodpovídá OV a MěR KSČM
5. Získávat nové odběratele Haló novin v okruhu své působnosti
Termín:úkol trvalý           Zodpovídá: všichni členové KSČM v okrese
6. Nadále pokračovat v úsilí o řešení problematiky stranické práce v místech, kde není nebo nepracuje základní organizace KSČM a jsou tam dány jisté předpoklady.
Termín:úkol trvalý              Zodpovídá: VV OV KSČM
7. Okresní revizní komisi 1x ročně informovat plenární zasedání OV KSČM o své činnosti, zpravidla při schvalování rozpočtu
Termín: Průběžně  Zodpovídá: Předseda ORK
8. Okresní rozhodčí komisi dle potřeby průběžně informovat o své činnosti VV OV KSČM a Plenární zasedání OV KSČM
Termín: Průběžně              Zodpovídá: předseda ORoK
         V.   D ě k u j e:
* Za práci pro stranu všem soudružkám a soudruhům, kteří dnešní konferencí v některých funkcích končí. Poděkování patří i všem členům strany, naším sympatizantům za volební podporu a snahu udržet existenci KSČM na české politické scéně.
Předseda OV KSČM :                                              Místopředseda OV KSČM

Stanovisko Okresní konference

23.1.2016
Stanovisko Okresní konference KSČM, konané dne 09. 01. 2016 v Nymburce k volebnímu programu KSČM pro krajské volby 2016
Okres Nymburk je typickým Středočeským okresem s centrem, rozvinutou dopravou, průmyslem, zemědělstvím, kulturními hodnotami i krásnou přírodou. Činnost komunistů na kraji i v místech znamená především dát přednost lidským bytostem před vším, co jde proti nim.
V případě krajského volebního programu prosazujeme zejména infrastrukturní stavby, podporu veřejné dopravy, rozvoj v sociální oblasti, bezpečnosti a podporu školství. Nesouhlasíme se zadlužováním kraje a důkazem plnění našeho programu je postupné snižování zadluženosti Středočeského kraje.
V dopravě budeme prosazovat obnovu zejména mostů, silnic, autobusových a železničních zastávek. Klíčové je pro nás v nadregionální oblasti železniční spojení „Všejanská“ spojka. Z volebního programu 2012 – 2016 se nepodařilo realizovat zastávku „Hrubý Jeseník“, i tak podporujeme přibližování veřejné dopravy lidským sídlům. V programu pro volby 2016 vidíme jako klíčový prvek využití Labe nejen k turistice, ale i v dopravě. V našem volebním programu nemůže chybět ani obnova a rozumný rozvoj letiště v Milovicích, které v krajské rovině podporujeme jako letiště kraje s určitou kapacitou a provozem neomezujícím obyvatele okolí. Doufáme, že se podaří v dohledné době prosadit integraci dopravy dále zejména nesnižováním nabídky spojů. Rádi bychom usilovali i o zavedení Integrovaného systému dopravy po vzoru Ústeckého kraje.  Domníváme se, že ti kdo doloží, že nemají osobní auto, by mohli mít automatickou slevu na veřejnou dopravu až 50 %. V oblasti cyklostezek navrhujeme do krajského volebního programu KSČM zahrnout mimo jiné cyklistickou stezku mezi Nymburkem a Kamenným Zbožím, která může sloužit i chodcům, cyklotrasu z Nymburka na obce Všechlapy a Krchleby, v neposlední řadě cyklostezku mezi Nymburkem přes Písty na Sadskou. Investice musí plynout do obnovy dopravních prostředků. Budeme usilovat o dokončení II etapy obchvatu města Lysá nad Labem.  Jsme i pro další chytré přístupy v dopravě, které do spojů přivedou další cestující – a to inteligentní dopravní informace na zastávkách s přehledem spojů, vybavení veřejných dopravních prostředků bezdrátovým internetem wi-fi. Případně pro cestující zejména na železnici mít bezplatně nebo za symbolickou cenu dostupné například automaty na kávu. 
Navrhujeme, aby kraj ve výběrových řízeních zahrnul do podmínek soutěží prvky komunistického programu – například procento zaměstnanosti místních pracovníků, nebo minimální mzdu pracovníků a podíl kmenových pracovníků firem na realizaci zakázek kraje. Podporujeme další rozvíjení fondů kraje, odmítáme zábory zemědělské půdy a trváme na tom, aby se rozvíjela lékařská péče v okrese. V oblasti školství požadujeme zahrnout do úvazku učitelů minimálně u škol zřizovanými krajem i jejich mimoškolní činnost – například doprovody žáků na bazén.
Velkou investicí v sociální oblasti bude nový domov pro seniory v Lysé nad Labem. Rádi bychom pomohli převodu objektů v majetku Středočeského kraje v Sadské na město Sadská s cílem jejich využití jako Domu s pečovatelskou službou. Požadujeme více prostředků věnovat péči o děti a nebráníme se diskusi o bezplatném stravování dětí na školách či bezplatných školách v přírodě.
Podporujeme rozvoj integrovaného záchranného systému včetně modernizace stávajících stanic a výstavby nové stanice Hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů v Milovicích., Nymburce a Lysé nad Labem. Městu Sadská rádi pomůžeme v zajištění modernějšího požárního vozidla. Nezapomínáme na rozvoj pohotovostních zdravotních služeb a stanic lékařské služby první pomoci.
Považujeme za nutné mít v okrese výroby neškodící lidskému zdraví, žádáme dále takové výroby, které nejsou montovnami, ale přinášejí hodně práce a především rozvoj tvůrčí práce. Vždyť máme spoustu chytrých lidí, tak proč nevyužít jejich potenciál? Komunisté požadují vyvážený rozvoj kraje a chytré přístupy v řešení problémů s důrazem na zájmy lidí. V tomto bude náš zájem směřovat i do oblasti ochrany životního prostředí, nejen ovzduší, ale i např. pitnévody, která zejména na lysenku nemá dobrou kvalitu. Požadujeme nejen přímý dialog s občany kraje, ale především se starosty obcí. Prioritou je samozřejmě podpora organizací hasičů, zájmových spolků a organizací pracujícími s dětmi a pro seniory. 
Proč volit komunisty je jasné: nezastupujeme zájmy oligarchů, ale lidí tvořících bohatství pro oligarchy. Našim heslem je: zdroje společnosti mají sloužit pro dolních 99 % občanů. Na kraji pracujeme pro občany a výsledky jsou vidět!

Pozvánka

4.1.2016
 
                                                           POZVÁNKA
 
   na členskou schůzi ZO KSČM Poděbrady, která se koná 21.1.2016 v 17 hodin
              v Centru volného času , 1.patro budovy Pentagonu, Poděbrady.
              Program: Blahopřání lednovým oslavencům
                                 Průběh Okresní konference
                                 Zprávy z výkonného výboru v Nymburce
                                 Diskuse k aktuální politické situaci

Novoroční blahopřání

4.1.2016
 
Aby měl člověk vždy práci,
aby měl svůj teplý byt,
aby nespal v parku na matraci,
aby měl co jíst a pít,
aby neměl žádné dluhy,
aby mohl klidně spát,
aby neměl pod očima kruhy,
protože má starosti a hlad,
aby důstojně žil na lidského tvora,
aby životní cíl nebyl daleký,
aby v nemoci měl vždycky na doktora
a bez problémů také na léky,
aby třeba na Silvestra při vodě,
jen zlostí nezatínal pěsti,
ale aby vždycky v pohodě
přál všem lidem štěstí !

Pozvánka

19.10.2015

Výbor ZO KSČM Poděbrady zve všechny svoje členy a příznivce dne 22.10.2015 od 17 hodin na členskou schůzi, která se koná v 1.patře budovy Pentagonu, Centrum volného času v  Poděbradech.

Všem lidem jenom země patří

19.10.2015

Znovu a znovu mě překvapuje naše politická scéna a zcela jistě nejsem sama. V minulosti to byly čarodějnické procesy, židovské pogromy, husitská tažení – ve jménu víry, ve jménu panovníka, ve jménu peněz…  Co jsme to „my lidé“  za tvory, kdo nám dává tu drzost nadřazovat se jeden nad druhého, proč nejsme spokojeni se životem v míru a relativní spokojenosti. Proč musí naši politici pořád někdo někomu „jít po krku“ a místo plnění vlastních koryt nepracují pro „blaho“ občanů své země, kteří je přece na jejich prebendy dosadili. Proč se nebojí, že je jejich voliči ukamenují ? Hoď kamenem, kdo jsi bez viny – ale je vůbec někdo takový ?  Kam spěje náš systém ?

 

 

Střih – třeba jako v kině …

 

 

Je krásný podzimní den koncem září. Teplý mírný větřík šumí v korunách stromů. Je hezky, ale mě přece jen mě malinko mrazí. Možná je to trošičku víc než malinko. Stojím totiž téměř uprostřed Paříže a téměř uprostřed největšího a nejznámějšího pařížského hřbitova Père Lachaise. Je skutečně veliký, ohromný a my hledáme jednu část - oddíl č. 97. Kromě známých osobností kultury, jako je třeba Edit Piaf – kdo by ji neznal – je tady také místo, které určitě znají všichni členové a příznivci komunistických stran nejen ve Francii. Říká se mu Zeď komunardů. Po pádu Pařížské komuny bylo 28. května 1871 u této zdi postříleno 147 přeživších komunardů. Kdo ho zná, pochopí, proč mě zklamalo. Obyčejná deska na obyčejné zdi téměř na konci hřbitova, na kopci, stranou všech hlavní cest. Nikde nikdo. Žádní turisté, žádné fotoaparáty, jen pár květin. Asi jsem divná, ale skutečně jsem si představovala třeba sochu  matky Revoluce na barikádě, známé verše Čas třešní, tichou melodii: „Až přijde ten čas, kdy zavoní třešně, já uslyším zas ten slavičí zpěv a drozdovo hvízdání.“ A třeba i čestnou stráž. No nic.

 

 

Když jsem spolkla zklamání a rozhlédla jsem se pořádně, začala jsem se divit. Celá tato část oddílu 97 je totiž „levicově orientovaná“. To jsem tedy skutečně netušila. Jsou zde hroby levicových básníků, malířů, politiků, novinářů, odborářů, vojáků i obyčejných lidí, kteří byli něčím spojení s levicí, konkrétně s Komunistickou stranou Francie. A co víc, oni se za to nestydí, dokonce se s tím chlubí. Na náhrobcích jsou totiž napsána kromě jména a data, i funkce v Komunistické straně nebo vztah k ní. Před tímto hrobem už jsem stála téměř doslova s „pusou dokořán“ – generální tajemník Komunistické strany Francie. Skutečně nevím, jestli by někdo z našich dnešních vedoucích představitelů a  funkcionářů  měl odvahu nechat na hrob napsat třeba: „X-Y předseda Komunistické strany Čech a Moravy“. A také nevím, co na to naše nelevicová veřejnost. Možná by u nás takové náhrobky ani nevydržely. Tady je jich skutečně spousta, jeden vedle druhého, všichni hrdí na svoji stranu a příslušnost k ní.

 

 

 

 

Kousek dál jsou velké a nepřehlédnutelné sochy, neopracované kameny a syrové pomníky. Zase z nich mrazí a hrnou se slzy do očí. Jsou to památníky obětem nacistických koncentračních táborů. Snad každý koncentrační tábor má svůj pomník pro svoje mrtvé. Mauthausen, Ravensbruck, Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Buna a další a další a další .  Na jednom francouzském památníku obětem válek je napsáno: „Zemřeli jsme, aby vy jste mohli svobodně žít.“  

 

 

 

 

A o tom to všechno je – o toleranci, svobodě, volnosti a rovnosti. Tak to přece je a  od začátku bylo úplně jasné. Úplně v klidu tady jsou vedle sebe hroby katolické, evangelické, čínské, ruské, francouzské, velké, malé…  Tady je už úplně jedno, co se kdy v historii stalo, co kdo udělal, koho kdo nenáviděl, tady je to dobré i to špatné zapomenuto, není rozdíl ve  vyznání, politické příslušnosti a národnosti. Země je přece také místem pro lidi – ale pro živé. Neměli by občané naší republiky skoncovat s politiky a místo nich začít znovu a bez nich.  K čemu jsou nám politici, vláda a prezident, kteří nejen, že republiku nereprezentují, ale dělají ji ostudu.  Vždyť přece:   Všem lidem jenom země patří ……     

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena