Aktuality

Vedení ZO KSČM Poděbrady

předsedkyně - Blanka Mrázová

1.místopředseda-Zdeněk Toupal

2.místopředseda- Josef Vlček

pokladník - Jiří Caňkář

členové výboru - Oldřich Horský,

                           Jiří Čížek

Kontaktní mail KSČM v Poděbradech 

TOPlist
Poděbrady KSČMKSČM Poděbrady

KSČM Poděbrady

Prohlášení prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny Petera Simoněnka k členům Komunistické strany Ukrajiny

(25.2.2014)
 
Vážení soudruzi komunisté!
Obracím se na Vás v jednom z nejdramatičtějších momentů v dějinách naší země.  Během tragických událostí v posledních třech měsících došlo ke krveprolití, zemřeli lidé. Byla ohrožena územní celistvost Ukrajiny, její samotná existence jako jednotného, nezávislého, svrchovaného státu .

Tyto události nesou nejednoznačný charakter. Účast velkých mas lidí v nich, odráží hlubokou sociální nespokojenost s celkovou politikou režimu Janukovyče a jeho okolí, který neobratně vládl zemi , oklamal národ , opustit své předvolební sliby, a v těžkých časech zbaběle opustil svůj post. Drzost v obohacování, která se vytvořila kolem Janukovyčova klanu, který si získal přezdívku "Rodina". Tento klan od sebe odcizil většinu svých příznivců a voličů.
 
Ale protesty mas nezískaly charakter třídního konfliktu. Nelítostná bitva se odehrála mezi oběma frakcemi stejné třídy vykořisťovatelů - oligarchické buržoazie, z nichž více organizovanou a všestranně připravenou se ukázala ta skupina, která sjednotila prozápadní, nacionalistické a krajně pravicové radikální síly. Tyto síly obratně využily nespokojenosti lidí a s jejich podporou provedly státní převrat.
 
Při tom západ otevřeně a bez okolků se vměšoval do vnitřních záležitostí naší země, podporoval akce radikálních pravicových sil, které jsou zaměřeny na závažné změny v geopolitické situaci v Evropě a ve světě, na zničení staletých ekonomických, kulturních a duchovních vazeb ukrajinského a ruského národa a jiných bratrských národů bývalého Sovětského svazu. Oni dají Ukrajinu pod protektorát USA, EU, NATO, Mezinárodního měnového fondu a různých nadnárodních korporací.
 
Pravicoví radikálové, vychovaní za Janukovyčovo režimu, jsou to výslovně neonacistické síly – které jsou ideovými následníky hitlerovských okupantů. Jejich činnost doprovází nový, extrémně nebezpečný nárůst antikomunistické hysterie, jsou to síly, které ničí všude památníky Lenina, hrdinů Velké vlastenecké války, síly které provádějí banditské útoky na kanceláře naší strany v Kyjevě a dalších městech země, morální a fyzický teror proti komunistům, požadují zákaz činnosti komunistické strany Ukrajiny .
 
To vše svědčí o tom, že síly, které se chopily moci, se mohou uchýlit k jakýmkoliv nezákonným akcím, které se nezastaví před represemi ve vztahu k funkcionářům naší strany, ale proti řadovým komunistům.

Musíme být na to připraveni.
 
Ve vzniklé situaci, je naším hlavním úkolem zachovat strukturu strany, kádry strany, být bdělými, nepodlehnout provokacím.
 
Nyní je důležité využít každé příležitosti k objasnění podstaty státního převratu pracujícím a nebezpečí jeho důsledků pro běžné občany – což je prudké zhoršení ekonomiky, růstu nezaměstnanosti a dluhů na mzdy a důchody, zvyšování cen a tarifů, nekontrolovatelný nárůst kriminality, další zbídačování lidí.
 
Vedení strany, naše frakce v parlamentu Ukrajiny bude dělat vše možné pro to, aby bylo zajištěno, že v těchto obtížných podmínkách budou chráněny zájmy pracujících, aby byla uchráněna naše komunistická strana a ubráněna celistvost Ukrajiny.
 
Drazí soudruzi!

Před stranou, před každým z nás jsou nové těžké zkoušky. Sjednoťme pevněji naše řady. Zvětšeme úsilí v boji za naši správnou věc – za socialismus!
 
První tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny.

Předseda komunistické frakce v Nejvyšší radě Ukrajiny

Peter Simonenko

zdroj: OV KSČM Nymburk
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena